Ženski centar “MILICA”

Udruženje građana Ženski centar “MILICA” je humanitarno, dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje osnovano 02.02.2010. godine na neodređeno vreme radi unapređenja položaja i kvaliteta,  života i zdravlja žena.

Rad udruženja prepoznatljiv je  na lokalnom, nacionalnom I internacionalnom nivou a aktivnosti su podržane od strane Ministarstva zdravlja RS, Ministarstva omladine I sporta RS, Instituta za javno zdravlje Srbije “dr Milan Jovanović Batut”,primarnih, sekundarnih I tercijalnih zdravstvenih ustanova. Rad udruženja je usmeren na :

 1. Prevenciju, Promovisanje važnosti redovnih preventivnih pregleda i samopregleda , promociju zdravlja, zdravih stilova života Zalaganje za dostupnost kvalitetne dijagnostike za svaku ženu u Srbiji.
 2. Psiho-socijalna,iskustvena i emotivna podrška obolelima od raka dojke i ginekoloških karcinoma i njihovim porodicama.
 3. Pomoć i podrška zdravstvenim ustanovama i institucijama u poboljšanju kvaliteta usluga
 4. Zastupanje onkoloških pacijentkinja u državnim institucijama , komisijama i podkomisijama u cilju ostvarivanja prava na kvalitetno lečenje inovativnim terapijama i rehabilitaciju kao što to imaju onkološke pacijentkinje u regionu, Eropi, Svetu.Tom prilikom je otvoreno predstavništvo u Beogradu u ulici Birčaninova 16b.a u okviru Udruženja je formirano Stručno veće čiji su članovi experti iz oblasti onkologije, hirurgije, ginekologije fizijatrije i td iz četiri tercijalne ustanove u Srbiji: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Institut za onkologiju Vojvodine, KC Kragujevac i KC Niš. Uloga stručnog veća je savetodavna.
 5. Humanitarni rad

 Kampanje:

 • Daj pedalu raku je kampanja koja se održava od 2015 godine  prve nedelje oktobra   pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, Instituta za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović Batut“, Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, IO Vojvodina,KC Kragujevac, KC Niš,  Udruženja građana, zdravstvenih ustanova i institucija, sportskih klubova, lokalnih samouprava  gradova i opština širom  Srbije. 2020 godine je Kampanja Daj pedalu raku dobila regionalni karakter jer se pored 28 gradova u Srbiji priključila i Slovenija. Kampanja se sastoji iz  dve celine. Prva se odnosi na Biciklističku vožnju  podrške i  promociji važnosti redovnih pregleda i samopregleda, zdravih stilova života , naročito sporta  i obeležava se u isto vreme na trgovima gradova učesnika .Tog dana se na lokalu povezuju svi važni akteri koji mogu uticati na smanjenje smrtnosti od raka dojke u Srbiji.   Drugi deo Kampanje je  namenjen dijalogu između  donosioca odluke, stručne javnosti I udruženja pacijenata na temu raka dojke,  puta  onkoloških pacijentkinja kroz zdravstveni sistem, dostupnost dijagnostike i inovativnih terapija i slično.
 • Daj snagu je kampanja koja je od marta 2019.godine pokrenuta u saradnji sa brendom Panten, uz podršku Kompanije Delez Srbija sa ciljem izrade perika od prirodne kose za žene obolele od raka dojke. Do juna 2020 je urađeno 40 perika od prirodne kose zahvaljujući partnerima i donatorima. više o kampanji na  www.dajsnagu.milica.org.rs
 • Go Day Kao članovi evropske mreže udruženja pacijenata sa ginekološkim karcinomom,ENGAGE nosioci smo Kampanje GO DAY za Srbiju, kojom se od 2019 prvi put u Svetu obeležava Svetski dan ginekoloških karcinoma uz podršku Ministarstva zdravlja, RS Ministarstva Omladine I sporta RS, javnih ličnosti, udruženja, struke.

Članstvo:

 • Republička stručna komisija za podršku pacijentima Ministarstva zdravlja RS
 • Radne grupe komisije za podršku pacijentima Instituta za onkologiju I radiologiju Srbije
 • ENGAGE Evropska mreža udruženja pacijenata sa ginekološkim karcinomom

Inicijative:

 • 2020.Udruženje Ženki centar Milica uz podršku stručnog veća je pokrenulo Inicijativu za stavljanje leka Pertuzumab na Listu lekova koji se propisuju i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja (RFZO) u adjuvantnom lečenju pacijenata sa ranim stadijumom HER2+ karcinoma dojke sa visokim rizikom od relapsa
 • 2020.Udruženje Ženki centar Milica uz podršku stručnog veća je pokrenulo  inicijativu za uvođenje inovativnih terapija za lečenje žena sa HER2- i HR+ metastatskim rakom dojke na listu lekova koje se izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.
 • 2020. Udruženje Ženki centar Milica je pokrenulo inicijativu za dopunu pravilnika o medicinskim pomagalima (rukav, rukavica I čarapa)
 • 2019.Udruženje Ženki centar Milica je pokrenulo inicijativu za izmenu I dopunu pravilnika o produženoj rehabilitaciji

Brošure i publikacije:

Učesnici u pisanju publikacije  “Rani karcinom dojke u populaciji žena u Republici Srbiji: opterećenje bolešću u sadašnjosti, izazovi i stremljenja u budućnosti”  sa temom “Presek stanja i perspektiva Udruženja žena sa rakom dojke”. Nosilac izrade ove publikacije je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ a svoj doprinos su dali  predstavnici stručne javnosti  i udruženja pacijenata.

Kao članovi ENGAGE preveli smo sledeće brošure :

 • Ishrana I vežbe za pacijente obolele od ginekoloških Karcinoma
 • Humani papiloma virus HPV
 • Radioterapija
 • Limfedem kod ginekoloških karcinoma
 • Šta bi trebalo da pitate svog lekara
 • Šta je kliničko ispitivanje? uvod za pacijente i njihove porodice

Ove brošure možete videti u delu Ginekološki karcinom (prevencija, podrška )

Priznanja:

Udruženje Ženski centar Milica je dobitnik sledećih priznanja:

 • 2018.Povelje Kapetan Miša Anastasijević za humanost I unapređenje kvaliteta života I zdravlja žena
 • Zahvalnica Predsednika opštine Vrnjačka Banja povodom 150.godina org. turizma za kupovinu UZ aparata

Pored priznanja celokupnom radu Udruženja, ponosni smo i na individualne nagrade i priznanja koje su naše predstavnice dobile:

 • 2021.Vesni Bondžić je dodeljeno  NACIONALNO PRIZNANJE ZA ŽIVOTNO DELO ZA DOPRINOS BORBI PROTIV RAKA DOJKE U SRBIJI, povodom Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke koje je inicirano od 2013.godine od strane Fonda B92 i Kompanije AVON , uz podršku Ministarstva zdravlja i IJZS “Dr Milan Jovanović Batut”
 • 2020.Vesni Bondžić,  Befem festival je dodelio  priznanje za borbu za reproduktivno zdravlje žena
 • 2018. Vesni Bondžić, Trag Fondacija dodelila je  VIRTUS Specijalnu nagrada za individualni doprinos razvoju filantropije u lokalnoj zajednici
 • 2018 Vesni Bondžić dodeljena je statua Dama godine za humanitarni rad
 • 2013.Vesni Bondžić , Skupština Opštine Vrnjačka Banja dodelila je “Plaketu sa srebrnim amblemom za izuzetnu doprinos u humanitarnom i društveno odgovornom radu u oblasti edukacije, prevencije i lečenja karcinoma

Više o našim aktivnostima na:

UPRAVNI ODBOR ŽENSKOG CENTRA MILICA

72527979_10218195253466383_6376460008447541248_n

dr mr doktorant Emilija Vuković, podpredsednica U.O.Ženskog centra “Milica”

Sa[a Miodragovic, clan UO

Saša Miodragović, član U.O.

IMG_20200816_175508

dr Jasmina Kragović, članica U.O.

0-02-05-1a0965f81cbaf92d196575dba156b4a5fd8d211d80d85ddb20283e8aa8b9e8c9_6f4ce0c9

Mirjana Ćirić, počasna članica

dijana stevanovic

Dijana Stevanovic, članica U.O.

NEB05308

Vesna Bondžić, predsednica U.O.

Stručno veće Ženskog centra Milica

Picture 199

Prim dr Kosta Z.Zdravković,spec.interne medicine,subspecijalista onkologije, Načelnik Dnevne bolnice za hemioterapiju ZC Vranje

Sandra-Radenkovic-2

N.S. dr sci. med. Sandra Radenković Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Prof. Dr sci. Med Siniša Kojić Vlasnik Spec. bolnice za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Klinika Varis

rptnboz

Prim. dr sci med Ljiljana Stamatović Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Doc.-dr-Marko-Spasić-specijalista-opšte-hirurgije-KC-Kragujevac-300×300

Doc. dr Marko Spasić, specijalista opšte hirurgije KC Kragujevac

1.Doc. dr Lazar Popović, Institut za onkologiju Vojvodine

Prof. dr Lazar Popović, Institut za onkologiju Vojvodine

2. Dr sci. med. Marijana Milojević- Kovačević, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Prim.dr sci. med. Marijana Milović- Kovačević, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

2.1.Dr med. Sci. Jasmina Nedović, Klinički centar Kragujevac,

N. Sar. Dr sc.med.  Jasmina Nedović, Klinički centar Kragujevac,

5..dr Vladimir Selakovic,hirur-onkolog, Institut za onkologiju Vojvodine

dr Vladimir Selakovic,specijalista opšte hirurgije, Institut za onkologiju Vojvodine

3.1Ass. dr sci. med. Ana Cvetanović, Klinički centar Niš

Ass. dr sci. med. Ana Cvetanović, Klinički centar Niš

4.Prof. dr Svetlana Popović Petrović Institut za onkologiju Vojvodine

Prof. dr Svetlana Popović Petrović Institut za onkologiju Vojvodine

NE BOJ SE SAMO VERUJ