72527979_10218195253466383_6376460008447541248_n

dr mr doktorant Emilija Vuković, potpredsednica U.O.Ženskog centra “Milica” od 2022.godine

Lični podaci  
Prezime i ime Vuković Emilija
Adresa Svetozara Markovića 26
E-mail emilijaivancajic@gmail.com
Državljanstvo srpsko
Datum rođenja 6.8.1991.
Pol ženski
   
Radno iskustvo  
Datumi   Januar 2021- Jun 2021
Zanimanje / radno mesto General Manager Belgrade Venture Forum
Glavni poslovi i odgovornosti Menadžment i organizacija
Ime i adresa poslodavca Ivan Bjelajac ivan.bjelajac@mvpworkshop.com
   
                                               Datumi Septembar 2019-Jun 2021
Zanimanje / radno mesto Co-founder and CEO La Sante Zdravstveni centar
Glavni poslovi i odgovornosti Suvlasnik i direktor
Ime i adresa poslodavca emilijaivancajic@gmail.com
   
                                             Datumi May 2019 – Septembar 2019
                  Zanimanje / radno mesto Business development manager Swiss Rockets
Glavni poslovi i odgovornostii

Ime i adresa poslodavca

 

 

Datumi

Zanimanje/radno mesto

Glavni poslovi i odgovornosti

Ime i adresa poslodavca

 

Datumi

Zanimanje/radno mesto

Glavni poslovi i odgovornosti

Ime i adresa poslodavca

 

 

Datumi

Zanimanje/radno mesto

Glavni poslovi i odgovornosti

Ime i adresa poslodavca

 

 

 

 Razvoj poslovanja i rad sa investitorima

 Emir Iljazović +41762600483

 

Januar 2017-Januar 2019

Global Sun Foundation, Belgrade, Serbia CEO

Direktor poslovanja ogranka u Srbiji

Craig Sellars +14043174813

 

September 2017 – January 2018

Top management – Patient care management Bel medic

Inovacije sistema i rukovođenje radom sa pacijentima

Jasmina Knežević jasmina.knezevic@belmedic.com

 

April 2012 – August 2017

Research executive Intteligence Innovation Integrity Belgrade

Glavni i odgovorni izvršni istraživač

MIljan Premović premovic@intelligence.rs

 

 

 

 

Obrazovna institucija/ustanova

Datum (od – do), počevši od poslednjeg datuma

Diploma / stručna sprema

 

Doktorske studije – dualno obrazovanje Fakultet organizacionih nauka i Medicinski fakultet doktorske studije i master studije

2019 – studiranje u toku

Magistar menadžmenta u zdravstvu i doktorant menadžmenta u zdravstvu
Medicinski fakultet u Beogradu 2010-2017 Doktor medicine
XIII beogradska gimnazija 2006-2010 završena gimnazija – Vukova diploma
   
 

 

 
   
Poznavanje rada na računaru  Word, Excell, Power point, Canva
   
Vozačka dozvola NE

 

   
Jezici Engleski jezik C1 diploma St Giles International