GINEKOLOŠKI KARCINOMI

 

“Maligna oboljenja su, još uvek među najčešćim uzrocima smrti u celom svetu, a maligni tumori ženskih genitalnih organa nalaze se na jednom od prvih mesta po broju otkrivenih i broju umrlih žena. Ove bolesti čine 20,94% svih slučajeva malignih oboljenja žene. Pojedinačno grlić, telo materice i ovarijum su na trećem, četvrtom i petom mestu u ukupnom broju novootkrivenih slučajeva malignih oboljenja. U odnosu na lokalizaciju, najčešće se javlja karcinom grlića materice (36,58%), zatim uterusa (30,05%) i ovarijuma (27,18%), dok su najređi tumori vulve i vagine (6,19%)
Nejednaka učestalost malignih oboljenja u različitim delovima sveta, unutar pojedinih država ili u različitim sredinama, otkrila je neke faktore rizika za nastanak ovih oboljenja, čije bi uklanjanje moglo imati udela u efikasnoj primarnoj prevenciji. Otkrivanje faktora rizika je od značaja za organizaciju detekcije i primenu različitih skrining i dijagnostičkih metoda za postavljanje rane dijagnoze karcinoma.”
prof.dr Vesna Kesić , Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar- Faktori rizika za nastanak malignih bolesti ženskih genitalnih organa”

Prevencija

Lećenje

Podrška