Karcinom dojke

Rak dojke je najčešći zloćudni tumor kod žena. Retko se javlja pre 20. godine života, a najčešći je između 55. i 70. godine života. Ova bolest preti sve većem broju žena, a najveći uzrok je mala informisanost, i neredovni pregledi. Od raka dojke mogu oboleti i muškarci, ali je rak dojke stotinu puta češći kod žena, nego u muškaraca. Dojka se sastoji od žlezdanog i potpornog tkiva. Žlezdano tkivo čine mlečne žlezde i mlečni kanali, a potporno čine masno i vezivno tkivo. Najveći broj karcinoma dojke javlja se u gornjem spoljnjem kvadrantu i izdancima žlezdanog tkiva usmerenim prema aksili (pazušnoj jami). Zloćudni tumori dojke najčešće su epitelnog porekla. Mogu nastati iz epitela kanalića (90%) ili epitela režnjića (10%), a oba se dele na one koji nisu probili bazalnu membranu (neinfiltrirajući in situ) i na one koji su se probili (infiltrirajući). Znaci raka dojke obuhvataju izraslinu u dojci, promenu oblika dojke, ugubljenje na koži, izlazak fluida iz bradavice, nedavno preokrenuta bradavica, ili crvena ljuskava mrlja na koži. Kod onih sa daljinskim širenjem bolesti, mogu se javiti bolovi u kostima, otečeni limfni čvorovi, kratkoća daha, ili žutilo kože.

Prevencija

Lečenje

Podrška