0-02-05-1a0965f81cbaf92d196575dba156b4a5fd8d211d80d85ddb20283e8aa8b9e8c9_6f4ce0c9

Mirjana Ćirić, potpredsednica U.O.Ženskog centra “Milica”od 2020-2022

Prezime i ime Mirjana Ćirić
Adresa Beograd, Ustanička 156/31
E-mail miraciric59@gmail.com
Državljanstvo Srpsko
Datum rođenja 27.09.1959.
Pol ženski
Radno iskustvo Zasebno unesite svako radno mesto, počevši s poslednjim.
Datumi 07.06.2018 do danas
Zanimanje / radno mesto Diplomirani ekonomista i ovlašćeni imterni revizor u javnom sektoru/ Pomoćnik direktora
za internu reviziju
Glavni poslovi i odgovornosti Planiranje strateskih i godišnjih internih revizija, obavljanje planiranih internih revizija poslovanja Ime i adresa poslodavca Klinika za rehabilitaciju „Dr. Miroslav Zotović“,Beograd, Sokobanjska 13
Datumi 27.12.2015. do 06.06.2018.
Zanimanje / radno mesto Pomoćnik ministra za organizaciju zdravstvene službe
Glavni poslovi i odgovornosti Organizacija zdravstvene službe,izrada novog Zakona o zdravstvenoj zaštriti, nove
tehnologije u udravstvenim ustanovama, koordinacija rada republičkih stručnih
komisija,racionalizacija broja zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, izrada kataloga radnih
mesta u zdravstvu, prioritetu u investiranju u zdravstvu , tradicionalna medicina i td.
Ime i adresa poslodavca Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 22-26
Datumi 10.03.2009. do 26.12.2015.
Zanimanje / radno mesto Diplomirani ekonomista i ovlašćeni imterni revizor u javnom sektoru / Pomoćnik direktora
za internu reviziju
Glavni poslovi i odgovornosti Poslovi interne finansijske kontrole i uvođenje FUK-a, poslovi interne revizije
Ime i adresa poslodavca Klinika za rehabilitaciju „Dr. Miroslav Zotović“,Beograd, Sokobanjska 13
Datumi 2005-2009
Zanimanje / radno mesto Diplomirani ekonomista /Direktor sektora zajedničkih poslova
Glavni poslovi i odgovornosti Koordiniranje i rukovođenje poslovima računovodstva, finansija, pravnim i opštim
poslovima, tehničkim poslovima i investicijama
Ime i adresa poslodavca Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije, Beogradf , Savska 23
Datumi 1997-2001
Zanimanje / radno mesto Diplomirani ekonomista / Pomoćnik direktora za opšte-pravne, finansijske, komercijalne i
tehničke poslove
Glavni poslovi i odgovornosti Organizacija i rukovođenje poslova: finansija, opstih i pravnih poslova, komercijalnih i
tehničkih poslova
Ime i adresa poslodavca Institut za imunologiju i virusologiju „Torlak“, Beograd
Datumi 1990-1997
Zanimanje / radno mesto Diplomirani ekonomista/ šef službe za ekonomske,finansijske, računovodstvene i
komercijalne poslove
Glavni poslovi i odgovornosti Organizacija i rukovođenje ekonomskim,finansijskim, računovodstvenim i komercijalnim
poslovima
Ime i adresa poslodavca Zavod za prevenciju , lečenje i rehabilitaciju „Vrnjačka Banja“, Vrnjačka Banja
Datumi 1984-1990
Zanimanje / radno mesto Samostalni saradnik plana, analize, razvoja i investicija
Glavni poslovi i odgovornosti Planiranje, izveštavanje, analize, računovodstveni i finansijsko ekonomski poslovi
Ime i adresa poslodavca Zavod za prevenciju , lečenje i rehabilitaciju „Vrnjačka Banja“, Vrnjačka Banja
Obrazovanje Obrazovna institucija/ustanova
Datum (od – do), počevši od poslednjeg
datuma
Diploma / stručna sprema
Ministarstvo finansija i privrede, 2010-
2012
Zvanje ovlašćeni interni revizor u javnom
sektoru
Centar za menađžment i Švedska agencija
za saradnj na internacionalnom razvoju,
26.12.2003-26.05.2004
Specijalizacija iz Moderne
antikorupcijske metodologije
Ekonomski fakultet Beograd, 1978-1982 Diplomirani ekonomista
Druge veštine i kompetencije Serifikati: Ovlašćeni računovođa, Menađžment u zdravstvu, Praktičan rad na
spoljnotrgovinskim poslovima, Položen državni stručni ispit itd.
Poznavanje rada na
računaru
Microsoft Office Word, Microsoft Office Exel, Microsoft Power Point
Vozačka dozvola Vozačka dozvola B kategorije
Jezici Engleski-srednji nivo i francuski- srednji nivo