Sandra-Radenkovic-2

N.S. dr sci. med. Sandra Radenković Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Dr Sandra Radenković, devojačko Stanković,
rođena je u Kruševcu 17.04.1979. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Kruševcu. Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 2004. godine. Tokom studiranja, bila je stipendista Fonda za podsticanje i razvoj mladih talenata opštine Kruševac.
Od 2005. godine radi na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, u Sektoru za radiološku onkologiju i dijagnostiku. Akademski specijalistički rad pod nazivom „Uticaj citokina na regulaciju matriks metaloproteinaza-2 i -9 u malignim procesima“ odbranila je 2007. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Imunologija.
U periodu od 2005-2010 godine bila je istraživač saradnik na projektu Ministarstva za nauku i tehnološkog razvoja projekat: „Izučavanje regulatornih mehanizama vezanih za imunomodulaciju u malignim bolestima“. Od 2012. godine je saradnik na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije „Molekulske, biohemijske i imunološke analize u dijagnostici tumora”. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Ispitivanje aktivnosti enzima antioksidativne zaštite, matriks metaloproteinaza -2 i -9 i ekspresije pokazatelja ćelijske smrti u tkivu pacijentkinja sa karcinomom dojke” odbranila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 06.07.2013. godine.
Specijalizaciju iz Radiologije završila je 2014. godine. Dr Radenković stekla je zvanje Naučnog saradnika iz oblasti onkologije 30.04.2014. godine. Kao naučni saradnik dr sc Sandra Radenković je rukovodila većim brojem diplomskih radova, a pored toga je i član komisije za 2 magistarska rada i jedne doktorske disertacije. Dobitnik je nagrade „Milovan Ćurčić“ za najbolje istraživanje u oblasti Radiologije za 2011 godinu. Za najbolji istraživački rad za 2011 i 2013 nagradjena je od strane Evropskog Udruženja Medikalnih onkologa.
Dr sc. Sandra Radenković je objavila 19 radova in extenso indeksiranim u JCR i 74 saopštenja. Pored toga, autor i koautor je poglavlja u 2 knjige priznatih svetskih izdavača. Objavljeni radovi Dr sc. Sandre Radenković obuhvataju istraživanja u različitim oblastima molekularne onkologije sa posebnim akcentom na ispitivanje signalnih puteva u tumorskim tkivima pacijentkinja sa karcinomom dojke. Istraživanja Dr sc. Sandre Radenković su posvećena molekularnoj osnovi mamografskih karakteristika pacijentkinja sa karcinomom dojke. Pored gore navedenog, dr sc Sandra Radenković učestvuje u svakodnevnom radu Konzilujuma za dojku Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i bavi se primenom zračne terapije kod pacijentkinja sa karcinomom dojke. Dr sc Radenković je učestvovala kao predavač po pozivu u mnogim medjunarodnim i domaćim skupovima.

Other Members