Ivan Markovic

Prof. dr Ivan Marković, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Име и презиме :

 

Иван Марковић
Назив институције у којој предавач ради са пуним радним временом:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије;

Медицински факултет Универзитета у БеоградуКатедра хирургије са анестезиологијом

Садашње звање:

 

Ванредни професор
Избор у садашње звање:

 

2021
Број година радног искуства:

 

29
Ужа научна област:

 

Онколошка хирургија
Докторат

(подвући)

ДА  НЕ

Ако ДА, година: 2014

Магистеријум

(подвући)

ДА      НЕ

Ако ДА, година:2003.

Примаријат

(подвући)

ДА      НЕ

Ако ДА, година:

Академске специјалистичке студије

(подвући)

ДА НЕ

Ако ДА, година:

Академске струковне студије

(подвући)

ДА      НЕ

Ако ДА, година:

Ужа специјализација

(подвући)

ДА      НЕ

Ако ДА, година:

Специјализација

(подвући)

ДА      НЕ

Ако ДА, година:2000.

Факултет

(подвући)

ДА      НЕ

Ако ДА, година:1993.

Репрезентативне референце у последњих десет година (навести до 5 референци)

 

  1. Belkacemi  Y, Grellier N, Ghith, S, Debbi K,  Coraggio G,  Bounedjar A,  Samlali R, Tsoutsou P.G, Ozsahin M, Chauvet M.P,  Turkan S, Boussen H,  Kuten A,  Tesanovic D,  Errihani H,  Benna F,   Bouzid, K., Idbaih A, Mokhtari K, Popovic, L, Spano J.P, Lotz J.P, Cherif A, To, H, Kovcin V,  Arsovski O, Beslija S, Dzodic  R, Markovic I, Vasovic  S, Stamatovic, L, Radosavljevic, D, Radulovic, S,  Vrbanec, D,  Sahraoui, S., Vasev N, Stojkovski I,  Risteski, M, Freixa S.V,  Krengli M, Radosevic N, Mustacchi  G,  Filipovic M,   Kerrou, K, Taghian A.G,  Todorovic V, Geara F, Gligorov J.  A review of the international early recommendations for departments organization and cancer management priorities during the global COVID-19 pandemic: applicability in low- and middle-income countries. Eur J Cancer 2020;135:130-146. DOI: 10.1016/j.ejca.2020.05.015 M21 IF 7.275
  2. Popovic L, Tomasevic Z, Stamatovic L, Markovic I, Matovina-Brko G, Buta M, Golubovic A, Selakovic V, Trifunovic J, Mutrezani Z, Ivanovic N, Nedovic J, Ninkovic S, Filipovic S, Cvetanovic A, Djordjevic N, Karanikolic A, Ivkovic-Kapic T, Vicko F. Serbian consensus of neoadjuvant therapy for breast cancer: NeoPULSE.. J BUON. 2018 Mar-Apr;23(2):522-532.
  3. Todorovic V, Aapro M, Pavlidis N, Arsovski O, Belkacemi Y, Babovic N, Bidard FC, Bourhafour M, Beslija S, Boussen H, Cetnikovic B, Ceric T, Cicmil N, Crnogorac N, Cuedari E, De Laurentis M, Dragovich T, Durutovic I, Dzamic Z, Dzodic R, Eri Z, Geara F, Khalil A, Kerrou K, Knezevic Usaj S, Kovcin V, Koroveshi D, Kristo Pema A, Kuten A, Lakicevic J, Lukovac N, Markovic I, Markovic M, Mijalkovic N, Miladinova D, Milasevic N, Mustachi G, Ognjenovic D, Pantelic A, Popovic L, Radosavljevic D, Radosevic N, Radulovic S, Ristevski M, Rosic I, Secen N, Sorat M, Stamatovic L, Stefanovski P, Stojkovski I, Tesanovic D, Tomasevic Z, Tomasevic Z, Tsoutsou P, Turkan S, Vasev N, Vasovic S, Vicko F, Vrbanec D, Vukmirovic F, Vrdoljak E, Zaric B, Zambrovski JJ, Cavalli F, Gligorov J. AROME-ESO Oncology Consensus Conference: access to cancer care innovations in countries with limited resources. Association of Radiotherapy and Oncology of the Mediterranean Area (AROME-Paris) and European School of Oncology (ESO – Milan). J BUON. 2019 Sep-Oct;24(5):2180-2197.
  4. Markovic I, Goran M, Buta M, Stojiljkovic D, Zegarac M, Milovanovic Z, Milovanovic Z, Dzodic R. Sentinel lymph node biopsy in clinically node negative patients with papillary thyroid carcinoma. J B U ON 2020;25(1):376-382. M23 IF 1.695
  5. Markovic I, Goran M, Besic N, Buta M, Djurisic I, Stojiljkovic D, Zegarac M, Pupic G, Inic Z, Dzodic R. Multifocality as independent prognostic factor in papillary thyroid cancer – A multivariate analysis. J BUON. 2018 Jul-Aug;23(4):1049-1054..
  6. Martinovic A, Santrac N, Bozovic-Spasojevic I, Nikolic S, Markovic I, Lukic B, Gavrilovic D, Granic M, Dzodic R. Treatment outcome in patients with breast conserving surgery after neoadjuvant therapy for breast carcinoma – a single institution experience. J BUON. 2018 Jul-Aug;23(4):883-890.
  7. Kosovac O, Santrac N, Markovic I, Gavrilovic D, Martinovic A, Jevric M, Spurnic I, Dzodic R. Acceptable adverse outcomes after delayed breast reconstruction using abdominal advancement flap – a 15-year experience. J BUON. 2016 Jul-Aug;21(4):832-839.

 

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе: 50
Учешће на научним пројектима: 1. Пројекат МНТР 1601: “Провера стражарских лимфних нодуса код малигних епителијалних тумора”, Руководилац: Проф. др Р. Џодић

2. Пројекат МНТР 1649:  “Стереотаксична детекција непалпабилних лезија дојке”, Руководилац: Н Сар.др М. Прекајски

3. Пројекат МНЗЗС 145035: Фармакодинамска и фармакогенетска истраживања нових лекова и предиктивна/прогностичка вредност фармакотерапије у онкологији

4. Пројекат МНЗЗС 145094: Супраселективни генетски скрининг наследног рака штитасте жљезде и превентивна хирургија медуларног тироидног карцинома. Руководилац: Проф.др Р. Џодић

5. Пројекат сарадње у области онкологије под покровитељством Владе Републике Француске: „Appuis a l’enseignement de la cancerologie ae Serbie et Montenegro“ (FSP 2001-156). Руководилац Пројекта: Проф. др Радан Џодић, Координатор: Др Антоине Халајко

 

Усавршавања (до 150 речи):

 

1997 – Стереокасичне биопсије непалпабилних лезија у дојци, Национални институт за онкологију Словачка, Братислава

2003, 2006 – Сентинел биопсије код меланома коже, карцинома дојке; поштедне операције и рекоснтруктивне процедуре код карцинома дојке, изолована перфузија екстермитета код саркома; хирургија карцинома штитасте жлезде, Institute Gustave Roussy, Villejuif, Francuska

2009 – минимално инвазивна тиреоидектомија MIVAT; употреба HARMONIC ултразвучних маказа у тироидној хирургији, Клиника „РЕБРО“, Загреб, Хрватска

2016 – Поштедна и онкопластична хирургиј рака дојке,Универзитетска болница Тенон, Париз

2019 – “Interdisciplinary Approach to the Diagnosis and Treatment of Breast Cancer Course”, Belgrade, Serbia, Prof. Laszlo Tabar

Други подаци које сматрате релевантним (до 100 речи) Руководилац клинике за онколошку хирургију ИОРС Председник Канцерлошке секција СЛД

Генерални секретар Удружења онколошких хирурга Србије

Члан председништва Српског сенолошког друштва

Члан републичке радне групе МЗ за имплементацију скринига за рак дојке

Члан стручног тима за израду Националних водича за скрнинг, дијагностику и лечење малигних тумора дојке

Р. Џодић, И. Марковић, М. Бута, В. Пошарац. Хируршке препоруке за дијагностиковање и лечење карцинома дојке. У: Национални водич добре клиничке праксе за дијагностиковање и лечење рака дојке. Републичка стручна комисија за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе, МЗРС. Агенција за акредитацију здравствених установа Србије. Клинички водич 13/12, Београд, 2013; стр. 57-76

Радан Џодић, Иван Марковић, Бранимир Гудурић, Марко Бута, Оливера косовац, Игор Ђуришић. Хирургија рака дојке. У: Радан Џодић, Зора Нешковић-Константиновић, Бранимир Гудурић: Рак дојке. Завод за уџбенике, Београд, 2014; стр. 125-174 (ИСБН 978-86-17-18795-6)

Other Members