3.1Ass. dr sci. med. Ana Cvetanović, Klinički centar Niš

Doc. dr sci. med. Ana Cvetanović, Klinički centar Niš

Doc. dr  Ana Cvetanović, Klinički centar Niš, članica Stručnog veća Ženskog centra Milica

LIČNI PODACI

Datum rođenja: 01.01.1983

Mesto rođenja:Niš, Republika Srbija

Adresa stanovanja:Prvomajska 4b, 18000 Niš, Republika Srbija

e-mail: ana.stankovic@yahoo.com

OBRAZOVANJE

2019.  Odbranjena doktorska teza pod nazivom `Prediktivni i prognostički

               značaj statusa hormonskih receptora za efikasnost ciljane molekularne

           terapije trastuzumabom kod  bolesnica sa metastatskim HER2 pozitivnim

           karcinomom dojke’

2019.  Asistent na Katedri za onkologiju, Medicinskog fakulteta u Nisu

2017   Izabrana u zvanje saradnika u nastavi na Katedri za onkologiju,

            Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nisu

2017.    Položen specijalistički ispit is Internističke onkologije

2017.   Završena Akademija za menadzment u zdravstvu

2001-2007   Medicinski fakultet, smer medicina, Univerzitet u Nišu; Doktor medicine (prosečna ocena 9.89)

1997-2001.  Gimnazija „Bora Stanković“, Niš, prirodno-matematički smer

1989-1997.  Osnovna škola „Učitelj Tasa“, Niš

RADNO ISKUSTVO

 

2009-2013.  klinički lekar na Klinici za onkologiju, KC Niš

2013-2017.  lekar na specijalizaciji iz internističke onkologije na Klinici za  Onkologiju, KC Niš

2017-danas   specijalista internističke onkologije na Klinici za onkologiju, KC Niš

2017-2019. saradnik u nastavi na Katedri za onkologiju, Medicinskog fakulteta,Univerziteta u Nišu

2019-2020.  asistent na Katedri za onkologiju, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Nišu

2020-dalje   asistent sa doktoratom na Katedri za onkologiju, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Nišu

ISTRAŽIVAČKI RAD

2017-2019  Tumor infiltrišući limfociti (TIL) kao prediktivni i prognostički

parameter nakon neoadjuvantne terapije kod dva podtipa karcinoma dojke-tripl negativnog i HER2 pozitivnog-interni projekat Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu

2015   Istraživač na projektu Centralno-Evropske onkološke škol’’Ciljana  molekularna terapija kod karcinoma’

2009.  Stipendista-istraživač na projektu “Regeneracija skeletnih tkiva pomognuta biomaterijalima kao tkivnim matricama in vivo i in vitro studija ”, finansiranom od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (evidencioni broj projekta 145072)

2006.  Rad na projektu “Regulacija genske ekspresije kod karcinoma grlića materice” u okviru studentske razmene, Monterrey, Mexico

STIPENDIJE

2015. Stipendista Centralno-Еvropske onkološke grupe u okviru projekta

‘Ciljana molekularna terapija’- 6 nedelja na Onkološkoj klinici,

Univerzitetske bolnice u Beču, Austrija

2009. Stipendija Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije

2006. Stipendija grada Niša

2006. Stipendija EFG banke za ostvarene izvanredne rezultate tokom studija

USAVRŠAVANJA

 1. Klinika za Onkologiju, Univerzitetska Klinika u Beču, Austrija-6 nedelja
 2. Kurs Evropskog udruzenja medikalnih onkologa o kliničkim studijama-  Beč (Austrija)
 1. 1st Eurasia Masterclass in Clinical Oncology- Moskva (Rusija)-1 nedelja
 2. ESO- ESMO Eastern Europe and Balkan region Masterclass in Medical
 3. Oncology-Brdo, Slovenija-1 nedelja
 1. Seminar Evropske onkološke škole “Womens cancer“- Ribarska banja
 2. 2012. ESO-ESMO Masterclass in Clinical Oncology- Ermantngen (Švajcarska)-1

nedelja

POZNAVANJE JEZIKA

Engleski:čitanje-odlično, pisanje-odlično, govor-odličan

Francuski: čitanje -odlično, pisanje-bazično, govor-bazični

Španski:čitanje-odlično, pisanje-odlično, govor-odličan

RAD NA RAČUNARU

MS Office (Word, Excel, PowerPoint,…), Statistika

UČEŠĆE U PROFESIONALNIM ORGANIZACIJAM

 1. Član Srpskog Lekarskog Društva (SLD)
 2. Član Udruženja medikalnih onkologa Srbije (UMOS)
 3. Član Evropskog udruženja medikalnih onkologa (ESMO)
 4. Član Evropske onkološke škole (ESO)

RECENZENT U ČASOPISIMA

 1. World Journal of Gastroenterology (IF 2.369)
 2. World Journal of Clinical Oncology

DOPRINOS ŠIROJ AKADEMSOJ ZAJEDNICI

1.Predavač na proejektu ‘Uloga farmaceuta u suportivnoj terapiji karcinoma dojke’ organizovanom od strane Asocijacije studenata Farmacije Niš

2.Pomoć B.CELL timu pri realizaciji radionice na 59.Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije

 

 

 

 

 

 

 

 

Other Members