5..dr Vladimir Selakovic,hirur-onkolog, Institut za onkologiju Vojvodine

dr Vladimir Selakovic,specijalista opšte hirurgije, Institut za onkologiju Vojvodine

dr Vladimir Selakovic,specijalista opšte hirurgije, Institut za onkologiju Vojvodine, član Stručnog veća Ženskog centra Milica

rođen je 1975.godine u Beogradu.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2002. godine,

specijalistički ispit je položio 2009. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Zaposlen je na Insitutu za onkologiju Vojvodine.

2005.godine upisuje akademske diplomske studije na kojima 2008.godine stiče zvanje mastera.

Hirurgijom karcinoma dojke,benignih stanja dojki, kao i rekonstruktivnim procedurama dojki bavi se od samog početka svoje hirurške karijere.

Stručno usavršavanje

2010.godine u cilju stručnog usavršavanja boravi na Institutu Gustave Roussy, Villejuif kao i u bolnici Tenon u Parizu, R.Francuska.

2013.godine kao jedan od 40 izabranih evropskih mladih hirurga polaznik je drugog ESO-ESSO Masterclass iz oblasti hirurgije kolorektalnog karcinoma. Iste godine radi daljeg stručnog usavršavanja boravi na hirurškoj klinici Univerzitetske bolnice FN Brno, Brno R.Češka.

Kao autor i koautor objavljuje naučne radove u domaćim i evropskim časopisima

 

Other Members