• DAJ PEDALU RAKU

    koji je već tradicionalan i održava se prve nedelje oktobra od 2015 godine pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije

  • Ishrana i vežbanje za pacijente sa ginekološkim tumorima

    Pravilna ishrana i dovoljno fizičke aktivnosti su važni činioci prevencije i lečenja ginekoloških tumora. Uopšteno govoreći, možemo da utičemo na ishranu i fizičku aktivnost pacijenta u većoj meri od drugih medicinskih intervencija ili drugih faktora koji zajedno određuju ishod lečenja. Ova brošura je prvenstveno namenjena...

Ženski centar MILICA

Udruženja građana Ženski centar “MILICA” je humanitarno, dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje osnovano 02.02.2010. godine na neodređeno vreme radi unapređenja položaja i kvaliteta, života i zdravlja žena.
Detaljnije

Vesna Bondzic

I reqire the abolition of blame (Zahtevam ukidanje krivice)

Online savetovanje

Poslednje novosti

aktivne-zajednice-covid-19
8 novembra, 2020
ŽENSKI CENTAR MILICA I AKTIVNE ZAJEDNICE TRAG FONDACIJE- SOLIDARNI ODGOVOR NA COVID19

Od pocetka COVID pandemije Ženski centar Milica je radio bez prestanka smatrajući...

Read More
4a
20 oktobra, 2020
ŠTA BISTE TREBALI DA PITATE SVOG LEKARA?

PRIPREMA Budite sigurni da možete da opišete i objasnite svoje simptome i...

Read More
3a
20 oktobra, 2020
Šta je kliničko ispitivanje?

Očekivano trajanje života u Evropi u prvoj deceniji ovog veka i dalje...

Read More
8 novembra, 2020
KAMPANJA DAJ PEDALU RAKU 2020 DOBILA REGIONALNI KARAKTER

Period održavanja kampanje: 1-3. oktobar 2020.Srbija I Slovenija Daj pedalu raku je...

Read More