Ženski centar “MILICA”

Udruženje građana Ženski centar “MILICA” je humanitarno, dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje osnovano 02.02.2010. godine na neodređeno vreme radi unapređenja položaja i kvaliteta,  života i zdravlja žena.

Rad udruženja prepoznatljiv je  na lokalnom, nacionalnom I internacionalnom nivou a aktivnosti su podržane od strane Ministarstva zdravlja RS, Ministarstva omladine I sporta RS, Instituta za javno zdravlje Srbije “dr Milan Jovanović Batut”,primarnih, sekundarnih I tercijalnih zdravstvenih ustanova. Rad udruženja je usmeren na :

 1. Prevenciju, Promovisanje važnosti redovnih preventivnih pregleda i samopregleda , promociju zdravlja, zdravih stilova života Zalaganje za dostupnost kvalitetne dijagnostike za svaku ženu u Srbiji.
 2. Psiho-socijalna,iskustvena i emotivna podrška obolelima od raka dojke i ginekoloških karcinoma i njihovim porodicama.
 3. Pomoć i podrška zdravstvenim ustanovama i institucijama u poboljšanju kvaliteta usluga
 4. Zastupanje onkoloških pacijentkinja u državnim institucijama , komisijama i podkomisijama u cilju ostvarivanja prava na kvalitetno lečenje inovativnim terapijama i rehabilitaciju kao što to imaju onkološke pacijentkinje u regionu, Eropi, Svetu.Tom prilikom je otvoreno predstavništvo u Beogradu u ulici Birčaninova 16b.a u okviru Udruženja je formirano Stručno veće čiji su članovi experti iz oblasti onkologije, hirurgije, ginekologije fizijatrije i td iz četiri tercijalne ustanove u Srbiji: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Institut za onkologiju Vojvodine, KC Kragujevac i KC Niš. Uloga stručnog veća je savetodavna.
 5. Humanitarni rad

 Kampanje:

 • Daj pedalu raku se od 2015 godine održava  prve nedelje oktobra   pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Ministarstvom omladine i sporta, Instituta za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović Batut“, Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, KC Kragujevac, KC Niš, IO Vojvodina, Biciklističkog saveza Srbije, Udruženja građana, lokalnih samouprava preko 20 grada Srbije. Održava se dva dana. Prvi dana karavana je posvećen važnosti prevencije i obeležava se u isto vreme u svim gradovima kroz biciklističku  vožnju podrške i uličnu akciju.dok je Drugi dan namenjen stručnoj javnosti I udruženjima pacijenata na temu rak dojke, poboljšanje uslova lečenja i prevencije.
 • Daj snagu je kampanja koja je od marta 2019.godine pokrenuta u saradnji sa brendom Panten, uz podršku Kompanije Delez Srbija sa ciljem izrade perika od prirodne kose za žene obolele od raka dojke. Do juna 2020 je urađeno 40 perika od prirodne kose zahvaljujući partnerima i donatorima. više o kampanji na  www.dajsnagu.milica.org.rs
 • Go Day Kao članovi evropske mreže udruženja pacijenata sa ginekološkim karcinomom,ENGAGE nosioci smo Kampanje GO DAY za Srbiju, kojom se od 2019 prvi put u Svetu obeležava Svetski dan ginekoloških karcinoma uz podršku Ministarstva zdravlja, RS Ministarstva Omladine I sporta RS, javnih ličnosti, udruženja, struke.

Članstvo:

 • Republička stručna komisija za podršku pacijentima Ministarstva zdravlja RS
 • Radne grupe komisije za podršku pacijentima Instituta za onkologiju I radiologiju Srbije
 • ENGAGE Evropska mreža udruženja pacijenata sa ginekološkim karcinomom

Inicijative:

 • 2020. Ženki centar Milica uz podršku stručnog veća je pokrenulo  inicijativu za uvođenje inovativnih terapija za lečenje žena sa HER2- i HR+ metastatskim rakom dojke na listu lekova koje se izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.
 • 2019.Pokretači Inicijative za izmenu I dopunu pravilnika o produženoj rehabilitaciji
 • 2020. Pokretači inicijative za dopunu pravilnika o medicinskim pomagalima (rukav, rukavica I čarapa)

Brošure i publikacije:

Učesnici u pisanju publikacije  “Rani karcinom dojke u populaciji žena u Republici Srbiji: opterećenje bolešću u sadašnjosti, izazovi i stremljenja u budućnosti”  sa temom “Presek stanja i perspektiva Udruženja žena sa rakom dojke”. Nosilac izrade ove publikacije je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ a svoj doprinos su dali  predstavnici stručne javnosti  i udruženja pacijenata.

Kao članovi ENGAGE preveli smo sledeće brošure :

 • Ishrana I vežbe za pacijente obolele od ginekoloških Karcinoma
 • Humani papiloma virus HPV
 • Radioterapija
 • Limfedem kod ginekoloških karcinoma
 • Šta bi trebalo da pitate svog lekara
 • Šta je kliničko ispitivanje? uvod za pacijente i njihove porodice

Ove brošure možete videti u delu Ginekološki karcinom (prevencija, podrška )

Priznanja:

– “Plakete sa srebrnim amblemom za izuzetnu doprinos u humanitarnom i društveno odgovornom radu u oblasti edukacije, prevencije i lečenja karcinoma.

–  Povelje Kapetan Miša Anastasijević za humanost I unapređenje kvaliteta života I zdravlja žena

–  Zahvalnica Predsednika opštine Vrnjačka Banja povodom 150.godina org. turizma za kupovinu UZ aparata

Naše članice su nagrađene I prestižnim nagradama VIRTUS za razvoj  filantropije na lokalnom nivou 2018, Dama godine za humanitarni rad 2018.Befem priznanje za borbu za reproduktivno zdravlje žena 2020.

Više o našim aktivnostima na:

UPRAVNI ODBOR ŽENSKOG CENTRA MILICA

Sa[a Miodragovic, clan UO

Saša Miodragović

IMG_20200816_175508

dr Jasmina Kragović

0-02-05-1a0965f81cbaf92d196575dba156b4a5fd8d211d80d85ddb20283e8aa8b9e8c9_6f4ce0c9

Mirjana Ćirić

dijana stevanovic

Dijana Stevanovic

Vesna-Bondžić-239×300

Vesna Bondžić

Stručno veće Ženskog centra Milica

Doc.-dr-Marko-Spasić-specijalista-opšte-hirurgije-KC-Kragujevac-300×300

Doc. dr Marko Spasić, specijalista opšte hirurgije KC Kragujevac

1.Doc. dr Lazar Popović, Institut za onkologiju Vojvodine

Doc. dr Lazar Popović, Institut za onkologiju Vojvodine

2. Dr sci. med. Marijana Milojević- Kovačević, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Dr sci. med. Marijana Milović- Kovačević, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

2.1.Dr med. Sci. Jasmina Nedović, Klinički centar Kragujevac,

Dr med. Sci. Jasmina Nedović, Klinički centar Kragujevac,

5..dr Vladimir Selakovic,hirur-onkolog, Institut za onkologiju Vojvodine

dr Vladimir Selakovic,specijalista opšte hirurgije, Institut za onkologiju Vojvodine

3.1Ass. dr sci. med. Ana Cvetanović, Klinički centar Niš

Ass. dr sci. med. Ana Cvetanović, Klinički centar Niš

4.Prof. dr Svetlana Popović Petrović Institut za onkologiju Vojvodine

Prof. dr Svetlana Popović Petrović Institut za onkologiju Vojvodine

NE BOJ SE SAMO VERUJ