ISHRANA I VEŽBE ZA PACIJENTE SA GINEKOLOŠKIM KARCINOMOM

Ova brošura je prvenstveno namenjena pacijentima sa ginekološkim malignitetima i njihovim porodicama. I ostali koji uživaju u traženju naučno zasnovanih činjenica o međuzavisnosti  malignih bolesti i ishrane takođe je mogu smatrati korisnom. Njen cilj je da pruži odgovore na pitanja ishrane i fizičke aktivnosti u toku i posle lečenja kancera. Takođe obezbeđuje preporuke za prevazilaženje poteškoća koje mogu pratiti ovu bolest i njeno lečenje.

Rrošuru možete pogledati na linku ispod

Ishrana i vežbe za pacijente sa ginekološkim karcinomom